ข้อมูลการเงิน

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบการเงินปี 2564

ข้อมูลทางการเงินปี 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2021-11-12 09:11:35

ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2021-11-14 11:50:07

ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564

อัพเดทล่าสุด : 2021-05-17 14:40:55

ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินปี 2563

ข้อมูลทางการเงินปี 2563
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2021-03-01 13:51:59

ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2020-11-13 09:04:56

ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2020-08-13 13:51:38

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2020-05-15 09:28:38

ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินปี 2562

ข้อมูลทางการเงินปี 2562
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2020-02-28 10:20:07

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2019-11-13 09:00:33

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2019-08-14 10:03:46

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2019-08-14 10:03:57

ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินปี 2561

ข้อมูลทางการเงินปี 2561
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2019-02-26 15:48:18

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2018-11-29 15:11:41

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2018-10-02 09:19:51

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2018-10-02 09:14:53

ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินปี 2560

ข้อมูลทางการเงินปี 2560
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2018-10-01 15:54:57

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2018-10-01 15:50:02

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2018-10-01 15:25:20

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2018-10-01 15:22:11

ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินปี 2559

ข้อมูลทางการเงินปี 2559
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2018-10-01 15:58:19

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2018-10-01 15:18:05

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2018-10-02 09:12:10

ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 (สอบทานแล้ว)

อัพเดทล่าสุด : 2018-10-01 15:16:13

ดาวน์โหลด