ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เบอร์ติดต่อ +66 2033 2333 ต่อ 122
ir@thaitex.com