ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โทร. +66 2033 2333
ir@thaitex.com