บริษัทของเรา

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งบริษัทใหม่ชื่อว่า บริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การปรับโครงสร้างบริษัท โอนกิจการและทรัพย์สินทั้งหมดของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ไปยัง TRUBB

จัดตั้ง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (เซี่ยงไฮ้)

เข้าซื้อหุ้น บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตที่นอนและหมอน

บริษัทย่อยผู้ผลิตน้ำยางข้น 7 แห่ง มารวมกิจการกัน ภายใต้ชื่อ "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด"

จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลน เตชั่น จำกัด

การเข้าซื้อหุ้นบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วังสมบูรณ์สวนยาง จำกัด

THAITEX ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารไทยรับเบอร์

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมีการขยายตัวและลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย 3 บริษัท

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (1988) จำกัด หรือ "THAITEX"

จดทะเบียนครั้งแรกในนาม บริษัท โอเรียนท์รับเบอร์ จำกัด

2021

2019

2017

2009

2007

2005

2004

1995

1994

1993

1990

1989

1985

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

มาตรฐานคุณภาพ

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเรา

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99/1-3 หมู่ 13 ซ.บางนา-ตราด 45 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
[email protected]
+66 2033 2333 (Auto)
+66 2033 2391, +66 2033 2392

นักลงทุนสัมพันธ์
+66 2033 2333 กด 178
[email protected]
การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
[email protected]
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
[email protected]

แบบฟอร์มติดต่อ