สินค้าของเรา

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

Grades Produced by THAITEX :

  • HIGH MODULUS (HM)

  • MEDIUM MODULUS (MM)

  • LOW MODULUS (LM) 

  • LOW AMMONIA MEDIUM MODULUS (LA-MM)


    Low Nitrosamine Compounds 
  • PV-MM 

  • PV-LM


บรรจุภัณฑ์ :
 
 

ในประเทศ

ต่างประเทศ

In Tanker (30 Tons).

In Flexi Bags (20-21 Tons).

In Drums (200 kgs).

In Drums (205 kgs).

IBC Tank (1 Ton).

In IBC Tank (1 Ton). 

IBC Tank (1.4 Ton).