รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
กะเฉด ระยอง
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
20-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างกล ช่างยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
อื่น ๆ
มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Inverter และ PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน
2. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงานตามแผน PM
3. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในโรงงานตามแผนประจำวัน. ประจำเดือน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Contract : +66 2033-2333 Ext. 407-408
E-mail : recruit@thaitex.com
2...
3...
4...
5...
6...
7...
8...
9...