รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (บางนา-ตราด กม.7)
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด
เสาร์ - อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:30 - 17:30 น.

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
25-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์   
มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม MS Office และการตอบ E-mail ได้เป็นอย่างดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบงานด้านสรรหาว่าจ้าง
2. รับผิดชอบงานฝึกอบรมและสัมมนา
3. รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการพนักงาน
4. ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. งานด้านบริหารสำนักงานทำข้อมูลลงระบบ ERP
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Contract : +66 2033-2333 Ext. 407-408
E-mail : recruit@thaitex.com

รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
กะเฉด ระยอง
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
20-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างกล ช่างยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
อื่น ๆ
มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Inverter และ PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน
2. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงานตามแผน PM
3. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในโรงงานตามแผนประจำวัน. ประจำเดือน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Contract : +66 2033-2333 Ext. 407-408
E-mail : recruit@thaitex.com

รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
บ้านบึง ชลบุรี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
20-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวช. ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีการยาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์   
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
อื่น ๆ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้
- มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
- ผ่านการอบรมผู้ควบคุมระบบบำบัด(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 

หน้าที่รับผิดชอบ

 
1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
2. สอบเทียบบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณ์
3. ควบคุมคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการผลิต และระบบบำบัดน้ำทิ้ง
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Contract : +66 2033-2333 Ext. 407-408
E-mail : recruit@thaitex.com
2...
3...
4...
5...
6...
7...
8...
9...