รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.เมือง, ระยอง
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด
อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
22-35 ปี
การศึกษา
ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์
-
อื่น ๆ
1. มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 
2. ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน
 
3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ สินค้า สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนด
2. จัดทำเอกสารการขออนุมัติซื้อสินค้า สารเคมี วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
3. ตรวจรับและเบิกจ่ายสินค้า สารเคมี วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
4. จัดทำรายงานและบันทึกข้อมูลต่างๆในระบบคลังสินค้า


Contract : 089-249-8515, 088-526-1616
E-mail : [email protected]

รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
หนองใหญ่, ชลบุรี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
25-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวช. ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
อื่น ๆ
-

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน
2. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงานตามแผน PM
3. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในโรงงานตามแผนประจำวัน. ประจำเดือน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Contract : 08-9896-0683, 08-1731-4379
E-mail : [email protected]

รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตรัง
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด
อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.
 

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
22-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวช.-ปวส. 
ประสบการณ์   
มีภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.สิเกา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อื่น ๆ
1. ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี


 

หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำใบเสนอราคา ใบส่งสินค้า และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจนับสต๊อกสินค้าคงเหลือ
3. บันทึกและจัดทำรายงานการขาย การจัดส่งสินค้า แจ้งฝ่ายการตลาดและขาย
4. จัดทำรายงานการผลิตสินค้าคงเหลือ

Contract : 077-355-339, 086-475-7837
E-mail : [email protected]

 

รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
22-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ประสบการณ์   
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
อื่น ๆ
-
-
 

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลระบบบำบัดน้ำทิ้ง : ปฏิบัติการและดูแลกระบวนการในระบบบำบัดน้ำทิ้ง และตรวจสอบปริมาณตะกอนเพื่อกำจัดทิ้งตามขั้นตอนที่กำหนด,ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง,ดูแลการใช้สารเคมี ในระบบบำบัดน้ำทิ้งให้เป็นไปตามข้อกำหนด,บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำทิ้ง
2. ดูแลคุณภาพน้ำดิบเพื่อการผลิต : ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการผลิตตามขั้นตอนที่กำหนด ดูแลการใช้น้ำในกระบวนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
3. จัดทำรายงานบันทึก ค่าคุณภาพของน้ำทิ้ง การใช้สารเคมีและอื่นๆ

Contract : 077-355-339 / 086-475-7837
E-mail : [email protected]
2...
3...
4...
5...
6...
7...
8...
9...