รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (บางนา-ตราด กม.7)
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด
เสาร์ - อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:30 - 17:30 น.

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
22-40 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์   
มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ
สามารถใช้โปรแกรม MS Office และการตอบ E-mail ได้เป็นอย่างดี
สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่ จะพิจาราณาเป็นพิเศษ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดซื้อจัดหาวัตุดิบในการผลิต
2. ติดตามเรื่องวันเวลาการส่งสินค้าจากทาง Supplier เพื่อให้ทันกับความต้องการ
3. เปิดใบสั่งซื้อ
4. หา Supplier เจ้าใหม่ๆ เพื่อพิจารณาการสั่งซื้อ
5. ติดตามปัญหา และแจ้ง Supplier กรณีส่งสินค้าไม่ตรงตาม Spec คำสั่งซื้อ
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย​

Contract : +66 2033-2333 Ext. 407-408
E-mail : recruit@thaitex.com

รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
กะเฉด ระยอง
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
20-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างกล ช่างยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
อื่น ๆ
มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Inverter และ PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน
2. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงานตามแผน PM
3. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในโรงงานตามแผนประจำวัน. ประจำเดือน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Contract : +66 2033-2333 Ext. 407-408
E-mail : recruit@thaitex.com

รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
บ้านบึง ชลบุรี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
20-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวช. ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีการยาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์   
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
อื่น ๆ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้
- มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
- ผ่านการอบรมผู้ควบคุมระบบบำบัด(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 

หน้าที่รับผิดชอบ

 
1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
2. สอบเทียบบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณ์
3. ควบคุมคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการผลิต และระบบบำบัดน้ำทิ้ง
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Contract : +66 2033-2333 Ext. 407-408
E-mail : recruit@thaitex.com
2...
3...
4...
5...
6...
7...
8...
9...