รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
หาดใหญ่
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.
ความรับผิดชอบ
1. ดูแลและติดตามความพร้อมของเครื่องจักร และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
2. ควบคุม ติดตาม กระบวนการผลิต
3. ควบคุมการใช้ทรัพยากรในการผลิต
4. ติดตามคุณภาพงานในกระบวนการผลิต
5. ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลในกระบวนการผลิต

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
22-39 ปี
ระดับการศึกษา
ปวส.ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรม, เครื่องกลโรงงาน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์   
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อื่น ๆ

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  1. สามารถทำงานเป็นกะได้
  2. ซื้อสัตย์ ขยัน และอดทน
  3. มีความละเอียดรอบคอบ
  4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์

       

Contract : (074) 291-172, (074) 291-178, 06 3207-0139
E-mail :  hrecr@thaitex.com

 
2...
3...
4...
5...
6...
7...
8...
9...