รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.เมือง, ระยอง
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด
อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
22-35 ปี
การศึกษา
ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์
-
อื่น ๆ
1. มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 
2. ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน
 
3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ สินค้า สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนด
2. จัดทำเอกสารการขออนุมัติซื้อสินค้า สารเคมี วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
3. ตรวจรับและเบิกจ่ายสินค้า สารเคมี วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
4. จัดทำรายงานและบันทึกข้อมูลต่างๆในระบบคลังสินค้า


Contract : 089-249-8515, 088-526-1616
E-mail : [email protected]

รายละเอียด

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
หนองใหญ่, ชลบุรี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
25-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวช. ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
อื่น ๆ
-

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน
2. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงานตามแผน PM
3. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในโรงงานตามแผนประจำวัน. ประจำเดือน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Contract : 08-9896-0683, 08-1731-4379
E-mail : [email protected]
2...
3...
4...
5...
6...
7...
8...
9...