ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TRUBB

อัพเดท : 28 November 2021 4:20 PM
เปลี่ยนแปลง
+0.04
ราคาล่าสุด
2.56
%เปลี่ยนแปลง
+1.59