ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TRUBB

อัพเดท : 17 October 2019 1:19 PM
เปลี่ยนแปลง
-0.01
ราคาล่าสุด
0.73
%เปลี่ยนแปลง
-1.35