ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TRUBB

อัพเดท : 20 January 2021 5:49 PM
เปลี่ยนแปลง
+0.02
ราคาล่าสุด
2.12
%เปลี่ยนแปลง
+0.95