ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TRUBB

อัพเดท : 28 January 2022 1:26 PM
เปลี่ยนแปลง
+0.04
ราคาล่าสุด
2.38
%เปลี่ยนแปลง
+1.71