ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TRUBB

อัพเดท : 28 January 2023 5:56 PM
เปลี่ยนแปลง
+0.06
ราคาล่าสุด
2.12
%เปลี่ยนแปลง
+2.91