ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TRUBB

อัพเดท : 16 August 2020 3:16 AM
เปลี่ยนแปลง
-0.18
ราคาล่าสุด
1.09
%เปลี่ยนแปลง
-14.17