แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565

อัพเดทล่าสุด : 2023-09-01 14:11:46

ดาวน์โหลด
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564

อัพเดทล่าสุด : 2022-05-13 16:57:46

ดาวน์โหลด
  

รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563

อัพเดทล่าสุด : 2021-04-09 14:38:44

ดาวน์โหลด
  

รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี2562

อัพเดทล่าสุด : 2020-04-30 11:10:09

ดาวน์โหลด
  

รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2561

อัพเดทล่าสุด : 2019-04-17 16:41:11

ดาวน์โหลด
กลยุทธ์สร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ให้แตกต่าง เพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้า เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า
หลีกเลี่ยงการทำสงครามราคา

รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560

อัพเดทล่าสุด : 2018-09-18 13:43:22

ดาวน์โหลด

กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบ BACK OFFICE และปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย


รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559

อัพเดทล่าสุด : 2018-09-18 13:49:37

ดาวน์โหลด
กลยุทธ์หยุดการผลิตโรงงานที่ผลิตไม่คุ้มทุน และขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2558

อัพเดทล่าสุด : 2018-09-18 13:50:14

ดาวน์โหลด