สินค้าของเรา


Grades Produced by THAITEX :

  • Skim Blocks (Rubber Block)

  • Skim Crepe (Rubber Sheet)


บรรจุภัณฑ์ :
  • Skim Block น้ำหนัก 33.33 กก./ก้อน

  • Skim Crepe น้ำหนัก 50 กก./มัด