สินค้าของเรา

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 
           ผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นของเรามีหลากหลายเกรด ทั้งผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานสากล สามารถขอรับรายงานรับรองผลการทดสอบ คุณภาพ ได้จากห้องปฏิบัติการทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ซึ่งระบบบริหารควบคุมคุณภาพการผลิตของเรา เป็นไปตาม มาตรฐานที่นำไปผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น หมอน, ที่นอน จุกนม, หนังยาง, สายรัด, เกรียวยาง, ถุงยางอนามัย, ถุงมือแพทย์, ถุงมืออุตสาหกรรม, ล้อรถ, ยางยืด, ผลิตภัณฑ์ยาง ขอบประตู, ผลิตภัณฑ์ยางสำหรับรถยนต์, บอลลูน, เสื้อผ้า ของเล่น, ข้อต่อยาง, เบ้าพิมพ์ เป็นต้น
 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำทางด้านการผลิตน้ำยางข้นของประเทศไทย
โดยมีโรงงานการผลิตทั้งหมด 6 แห่ง
เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตน้ำยางข้นที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์ยางในระดับโลก