สินค้าของเรา

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


 

Grades Produced by THAITEX :

  • HIGH AMMONIA (HA)

  • LOW AMMONIA (LA)

  • MEDIUM AMMONIA (MA)

  • TMTD-FREE

  • ULTRA LOW AMMONIA

  • ULTRA LOW PROTEIN

  • FOOTBALL GRADE (ANTI FUNGUS)

  • HOMOGENIZED LATEX

  • LOW NRC LATEX

  • DOUBLE CENTRIFUGED LATEX


บรรจุภัณฑ์ :
 

ในประเทศ

ต่างประเทศ

In Tanker (30 Tons).

In Flexi Bags (20-21 Tons).

In Drums (200 kgs).

In Drums (205 kgs).

IBC Tank (1 Ton).

In IBC Tank (1 Ton). 

IBC Tank (1.4 Ton).