สินค้าของเรา

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


น้ำยางพารา

    ด้วยประสบการณ์การผลิตสินค้าจากน้ำยางมากกว่าสามทศวรรษ ประกอบกับมีแหล่งวัตถุดิบที่แน่นอน ทำให้ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นรายใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราผ่านขั้นตอนการผลิตที่เข้มงวด และมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับแต่สินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น