สินค้าของเรา

Grades Produced by THAITEX :

PREVULCANIZED LATEX HIGH MODULUS (HM)

PREVULCANIZED LATEX MEDUIM MODULUS(MM)

PREVULCANIZED LATEX LOW MODULUS (LM) 

PREVULCANIZED LATEX MEDUIM MODULUS (LAMM)


Low Nitrosamine Compounds 

PV-MM 

PV-LM

บรรจุภัณฑ์ :
 
ในประเทศ
ต่างประเทศ
In Tanker (30 Tons).
In Flexi Bags (20-21 Tons).
In Drums (200 kgs).
In Drums (205 kgs).
IBC Tank (1 Ton).
In IBC Tank (1 Ton). 
IBC Tank (1.4 Ton).