สินค้าของเรา

 

Grades Produced by THAITEX :

  • PREVULCANIZED LATEX HIGH MODULUS (HM)

  • PREVULCANIZED LATEX MEDUIM MODULUS(MM)

  • PREVULCANIZED LATEX LOW MODULUS (LM) 

  • PREVULCANIZED LATEX MEDUIM MODULUS (LAMM)


    Low Nitrosamine Compounds 
  • PV-MM 

  • PV-LM


บรรจุภัณฑ์ :
 
 

ในประเทศ

ต่างประเทศ

In Tanker (30 Tons).

In Flexi Bags (20-21 Tons).

In Drums (200 kgs).

In Drums (205 kgs).

IBC Tank (1 Ton).

In IBC Tank (1 Ton). 

IBC Tank (1.4 Ton).