ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

TRUBB

อัพเดท : 2 April 2020 4:29 PM
เปลี่ยนแปลง
-0.0099999999999999
ราคาล่าสุด
0.56
%เปลี่ยนแปลง
-1.75