รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สมุทรปราการ  (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด
เสาร์ - อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:30 - 17:30 น.
ความรับผิดชอบ
1. พัฒนาโปรแกรม เพื่อสนับสนุนทางธุรกิจ
2. พัฒนาโปรแกรมร่วมกับระบบ ERP (ACCPAC)

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์
0-2 ปี
อื่น ๆ
 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. ประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Javascript, PHP, ASP.NET  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. สามารถเขียนรายงานด้วย Crystal Report ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความรู้เรื่อง SQL Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. เคยเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

Contract : +66 2033-2333 Ext. 407-412
E-mail : recruit@thaitex.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
บ้านบึง ชลบุรี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.
ความรับผิดชอบ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบริษัท
 

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
20 ปี
ระดับการศึกษา
ปวส. ช่างไฟฟ้า
ประสบการณ์   
1-3 ปีขึ้นไป
อื่น ๆ
สามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบริษัทได้ (ตู้คอลโทรล, ตู้ไฟอินเวอร์เตอร์ และเครื่องปั่นแยกน้ำยาง)

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 2. มีความขยัน และอดทน
   
  โทรติดต่อ : +66 2033-2333 ต่อ 406
   อีเมล์ : hr@thaitex.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
บ้านบึง ชลบุรี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.
ความรับผิดชอบ
1. ควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำทิ้ง
2. รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย
อายุ
25-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์   
1 ปีขึ้นไป
อื่น ๆ
หากมีประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

-

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
บ้านบึง ชลบุรี
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
อาทิตย์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.
ความรับผิดชอบ
1. จัดทำเอกสารด้านบุคคลต่างๆ (งานสรรหา, ฝึกอบรม, ค่าจ้างและเงินเดือน)
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน-ภายนอกบริษัท
3. จัดทำเอกสารในระบบต่าง ๆ เกี่ยวกับ ISO, 5ส
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
23 ปี
ระดับการศึกษา
ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์   
-
อื่น ๆ
-

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 2. ขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
กะเฉด ระยอง
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.
ความรับผิดชอบ
1. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายสินค้า
2. รับเข้า และจ่ายวัสดุอุปกรณ์
3. รับเข้า และจ่ายผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
20-35 ปี
ระดับการศึกษา
ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์   
0 ปี
อื่น ๆ
-

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 2. ขับรถยนต์ได้/ มีใบอนุญาตขับขี่
2...
3...
4...
5...
6...
7...
8...
9...