สินค้าของเรา

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


น้ำยางพารา
    ด้วยประสบการณ์การผลิตสินค้าจากน้ำยางมากกว่า 30 ปี ประกอบกับมีแหล่งวัตถุดิบที่แน่นอน ทำให้บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นรายใหญ่ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราผ่านขั้นตอนการผลิตที่สะอาดอย่างเข้มงวด และมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับแต่สินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น