สินค้าของเรา

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


 

 
ผลิตภัณฑ์น้ำยางข้น
  
                      เราพิถีพิถันในการผลิตน้ำยางข้นทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงความสะอาด และคุณภาพของสินค้า ทางโรงงานจะเตรียมสารละลายแอมโมเนียให้มีความเข้มข้นประมาณ 15-20% โดยน้ำหนัก เพื่อให้กับคนส่งน้ำยางสดใช้ในการรักษาสภาพน้ำยางสด และนำวัตถุดิบคุณภาพดีเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำยางข้น หลังจากการปั่นเหวี่ยงแล้ว เพื่อการรักษาคุณภาพน้ำยางก่อนส่งถึงมือลูกค้า ถ้าเราผลิตน้ำยางข้นชนิด High Ammonia (HA) จะเติมแอมโนเนียได้ไม่น้อยกว่า 0.6% โดยน้ำหนัก แต่ถ้าเราผลิตน้ำยางข้นชนิด Low Ammonia (LA) จะเติมแอมโมเนียร่วมกับสารเคมีอื่นในปริมาณแอมโมเนียที่น้อยกว่า 0.29% โดยน้ำหนัก และถ้าเราผลิตน้ำยางข้นชนิด Medium Ammonia (MA) จะเติมแอมโมเนียร่วมกับสารเคมีอื่นในปริมาณแอมโมเนียที่อยู่ระหว่าง 0.3-0.59%
ชนิดน้ำยางข้นธรรมชาติ 60 % 
  • HIGH AMMONIA (HA)

  • LOW AMMONIA (LA)

  • MEDIUM AMMONIA (MA)
วิธีการทดสอบสมบัติน้ำยางข้น

โดยอ้างอิงการทดสอบจากองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ คือ ISO 2004 – 2000 โดยระบุสมบัติที่ต้องทดสอบและขีดจำกัดของน้ำยางข้นที่ผลิตจากวิธีการปั่น

 


ISO TEST METHODS
 No.  Parameter  International Standard 
 
1  Latex Specifications   ISO 2004 : 2017
2  Total solids content (TSC)   ISO 124 : 2014
3  Dry rubber content (DRC)   ISO 126 : 2005
4  Alkalinity   ISO 125 : 2011
5  pH value   ISO 976 : 2013
6  Volatile fatty acid no. (VFA)   ISO 506 : 1992
7  Mechanical stability (MST)   ISO 35 : 2004
8  KOH number   ISO 127 : 2018
9  Coagulum content   ISO 706 : 2004
10  Sludge content   ISO 2005 : 2014
11  Brookfield viscosity   ISO 1652 : 2011
12  Magnesium content (Mg)   ISO 11852 : 2017
13  Copper content (Cu)   ISO 8053 : 1995
14  Manganese content (Mn)   ISO 7780 : 1998
15  Zinc oxide content (ZnO)   ISO 2454: 1995
16  Phosphate content (PO4)   ISO 19043 : 2015
17  Density (5 C-40 C)   ISO 705 : 2015
18  Latex sampling   ISO 123 : 2001
19  Preparation of dry films   ISO 498 : 1992
20  Rubber -- Determination of magnesium content of field and   concentrated natural rubber  latices by titration (cyanide-free method)    ISO 17403 :2014

 

                                       บรรจุภัณฑ์

ในประเทศ
ต่างประเทศ
  • In Tank Containers 100 Tons.

  • In Tank Containers 25, 30 Tons.

  • In Drums (200 kg.) 

  • In Flexi Bags

  • In Gallon (20 kg.) 

  • In Drums (205 kg.)