กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดป่าซางงาม

Thai Rubber Latex Corporation (Thailand) Public Company Limited.
บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
​ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดป่าซางงาม