กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ร่วมสืบสานประเพณีทางศาสนา วันเข้าพรรษา

ร่วมสืบสานประเพณีทางศาสนา
เนื่องในวันเข้าพรรษา
ร่วมกันถวายเทียนพรรษา