รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน
งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
แกลง  ระยอง
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันหยุด   
1 วันต่อสัปดาห์
เวลาการทำงาน
08:00 - 17:00 น.
ความรับผิดชอบ
1. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายสินค้า
2. รับเข้าและจ่ายวัสดุอุปกรณ์
3. รับเข้าและจ่ายผลิตภัณฑ์
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

2...
3...
4...
5...
6...
7...
8...
9...