กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดป่าซางงาม

บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดป่าซางงาม