การพัฒนาความยั่งยืน

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประกวดออกแบบ “THAITEX Mascot Contest

บริษัทฯ ขอเชิญชวนพนักงานส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ THAITEX มาสคอต (Mascot) 
สามารถโหลดหลักเกณฑ์การประกวดได้ตามนี้