กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TRUBB ส่งอาหารจากใจ ร่วมสู้ภัยโควิด 2019

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TRUBB ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ส่งมอบอาหารกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์  โดยกระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆ