กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ณ บ้านบางปะกง บริษัทได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 บริษัทได้มีกิจกรรมโครงการ CSR ในโครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้กับผู้พิการและทุพพลภาพ
ณ บ้านบางปะกง